Durant l’antiga EGB quasi vaig ser expulsat del meu col•legi el Villar Palasí per part d’un mestre, auto-declarat feixista i exaltador de la memòria franquista en la pròpia classe, pel simple fet de dur una samarreta on hi havia dibuixat un llapis roig i un lema "SÍ, AL VALENCIÀ". Va ser la primera samarreta que em compra la meua mare quan anava a tercer d’EGB la primera volta que vaig anar a una de les trobades d’Escoles en Valencià.

Des d’eixe dia eixe mestre, anti-mestre, va fer un aparheid contra els seus alumnes que parlàvem en valencià o anàvem a les dos classes, naturals i socials, que s’impartien en valencià fent la trepa de començar la classe següent 10 minuts abans per a no deixar-nos entrar perquè arribàvem tard.
Crec que aquesta circumstància va marcar la meua vida social, política i reivindicativa. I com la meua mare va ser una gran defensora de la meua enssenyança en valencià duguent al consell escolar al feixista del que molts li dien Don Evaristo i que jo mai anomení així la meua dignitat no em deixava dir-li per el DON, i continua creuant-se de carrer quan ens veu a mi o a la meua mare.

Doncs bé, ahir nit vaig llegir el que pretén fer Font de Mora amb l’ensenyament en valencià al nostre país, vol equiparar la llengua minoritzada a la majoritària. Els del Partit Popular volen arraconar la nostra llengua i volen esborrar el nostre símbol d’identitat per excel•lència. La nostra llengua es el nostre major patrimoni i ells la volen matar.

Que pensaran ara els antics membres de la dreta-regionalista d’Unió Valenciana que s’han integrat en el PP, ells tampoc defenen ara el valencià? Com pot ser que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua defense aquesta mort química del valencià a les aules?

Jo sóc de la línia, jo he estudiat en valencià i vull que els meus fills estudien en valencià.